வாய் துர்நாற்றம் ஏன் வருகிறது? அதை எப்படி குணமாக்குவது?

இதற்கு நமது உடலைப் பற்றிய புரிதல் அவசியம். நமது உடலின் முதல் கட்ட ஜீரண உறுப்பு வாய். இதனோடு இணைந்தது உதடு. உதட்டினுடைய உள் உறுப்பு மண்ணீரல். இது மண்ணின் அம்சத்தைக் கொண்ட உறுப்பாகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இரத்த உற்பத்தி போன்ற பணிகளைச் செய்யக் கூடிய உறுப்பாகும். மண்ணீரல் அதிக வெப்பமடைவதால்தான் உதடு வெடிப்பு ஏற்படுகிறது. இரண்டாம் கட்ட ஜீரண உறுப்பு இரைப்பை. இதனுடைய வெளிப்புற உறுப்பு வாய். இதுவும் மண்ணின் அம்சத்தைக் கொண்ட உறுப்பாகும். […]

Continue Reading